ادرس مطب

اصفحان-خیابان جی-نرسیده به فلکه خوراسگان-روبروی آموزش و پرورش-کوچه ۱۱۳(نارون)-پلاک ۱۰

ساعت کاری

شنبه -یکشنبه-دوشنبه-چهار شنبه ساعات: ۹-۱۳
سه شنبه ساعت : ۲۰-۱۶

تماس بادکتر

۰۳۱۳۵۲۴۸۳۰۷